نرم افزار حسابداری ناپال نسخه مراکز آموزشی

نرم افزار حسابداری مدارس ناپال از دو بخش اصلی تشکیل شده است

اول بخش عملیات روزانه مدارس که در دراین بخش کاربر نیاز به اطلاعات مالی و حسابداری نداشته و تنها اطلاعات روزانه همانند دریافت شهریه،ثبت نام ،پرداخت هزینه و... را ثبت می نماید.
و بخش دوم یک نرم افزار حسابداری براساس کدینگ حسابها میباشد.در این بخش ثبت سندهای مالی به صورت اتوماتیک و براساس برگه هایی که در بخش روزانه ثبت شده است انجام می پذیرد.


در ادامه می توانید برخی از امکانات این نرم افزار را مشاهده نمایید.
نرم افزار حسابداری مدارس
پیمایش به بالا