نرم افزار حسابداری ناپال نسخه بازرگانی

نرم افزار بازرگانی ناپال شامل بخش های زیر می باشد:

حسابداری
خرید و فروش و گردش کالا
خزانه داری (دریافت و پرداخت)
نرم افزار حسابداری ناپال بازرگانی
پیمایش به بالا