نرم افزار انبارداری ایده آل

نرم افزار انبارداری ایده آل  شامل دو بخش اصلی انبار تجاری و  انبار مصرفی میباشد ،در نرم افزار انبارداری ایده آل میتوان مراحل گردش کالا را براساس نیاز مجموعه  مشخص  نمود، در این نرم افزار تمامی نیازهای های شرکت های  تولیدی و یا بازرگانی  به صورت کامل قابل پیاده سازی میباشد . همچنین نرم افزار انبارداری ارتباط کاملی  با بخش های خرید و فروش ، تولید و بهای تمام شده    و   نرم افزار حسابداری  دارد.

برخی از امکانات نرم افزار انبار :

 • گروه بندی کالا بصورت درختی تا سطح نامحدود
 • معرفی انبارها به صورت درختی تا سطح نامحدود
 • امکان تعریف دسته بندی برای کالا
 • امکان معرفی ۲ واحد شمارش برای هر کالا
 • امکان تعریف نقطه سفارش برای هر کالا
 • امکان ساختن کد کالا بصورت اتوماتیک بر اساس اطلاعات آن کالا مانند: رنگ، جنس و …
 • ثبت سریال برای کالا
 • معرفی تحویل گیرندگان کالا در نرم افزار انبارداری
 • معرفی مراکز مصرف یا خطوط تولید
 • امکان مشخص نمودن اطلاعات مربوط به ارسال کالا
 • امکان مشاهده موجودی هر کالا در هنگام صدور حواله و رسید و سایر برگه های انبار
 • امکان انتقال کالا بین انبارها
 • امکان استفاده از دستگاه بارکدخوان در نرم افزار انبارداری
 • موجودی انبار براساس موجودی موجودی فیزیکی و قابل فروش
 • امکان تسهیم و اختصاص دادن هزینه به برگه رسید
 • امکان گزارش از لیست کالاهای راکد موجود در انبار
 • هشدار برای کالاهایی که به نقطه سفارش رسیده اند
 • امکان محدود کردن دسترسی کاربران به انبارهای مرتبط به کاربر
 • کاردکس و گردش کالا به صورت  تعدادی و ریالی
 • امکان ارسال مجوز خروج از نرم افزار فروش و صدور حواله براساس آن
 • امکان ثبت رسید  و رسید تعدادی و ریالی
 • امکان ثبت برگشت از رسید
 • امکان ثبت درخواست از انبار
 • امکان ثبت حواله مصرف
 • امکان ثبت برگشت از مصرف
 • گزارش از انبارها
 • گزارش موجودی کالاها به تفکیک انبار
 • گزارش موجودی کالاها به تفکیک گروه کالا
 • گزارش از مراکز مصرف یا خطوط تولید
 • گزارش از کالاهای مصرف شده در خطوط تولید
 • امکان مشخص نمودن اطلاعات مربوط به ارسال کالا
 • امکان مشاهده موجودی هر کالا در هنگام صدور فروش، حواله، خرید و رسید
 • امکان تعریف پروسه خروج کالا از انبار (ابتدا فاکتور صادر شود و سپس مجوز خروج داده شود و سپس حواله ثبت گردد) و یا به صورت معکوس
 • امکان ثبت حواله
 • امکان ثبت رسید برگشت از حواله
 • امکان ثبت رسید
 • امکان ثبت حواله برگشت از رسید
 • امکان امانت دادن و امانت گرفتن
 • امکان پس دادن و پس گرفتن کالای امانی
 • امکان ثبت مجوز خروج از انبار
 • امکان ثبت مجوز خروج از نگهبانی
 • انبار گردانی
 • چاپ برچسب های انبارگردانی
 • امکان استفاده از دستگاه بارکدخوان
 • امکان صدور برگه های کنترلی مانند رسید موقت (برای سیستم های کنترل کیفیت و…..)
 • امکان تسهیم و اختصاص دادن هزینه به یک برگه خاص (بر اساس تعداد و مبلغ)
 • گزارش از لیست کالاها همراه با قیمت
 • امکان دسترسی کاربران به انبارها
 • موجودی انبار براساس موجودی موجودی فیزیکی و قابل فروش
 • کاردکس به تفکیک برگه های وروردی و خروجی
 • گزارش سریال کالا
 • و . . .
پیمایش به بالا