نرم افزار ارسال فاکتور به سامانه مودیان

سامانه مودیان
تمامی مودیان مالیاتی (حقیقی و حقوقی) موکلف به ارسال فاکتورهای فروش خود در بازه زمانی مشخص به سازمان امور مالیاتی میباشند. شرکت ایده آل سیستم با آماده سازی نرم افزار ارسال فاکتور به سامانه مودیان، این امکان را فراهم کرده که مشتریان بتوانند به راحتی فاکتور های ثبت شده در سیستم را به سامانه مودیان ارسال نمایند. در این نرم افزار، فاکتور های ثبت شده در بخش فروش انتخاب و به سامانه مودیان ارسال میشود. همچنین امکان دریافت لیست فاکتورها از فایل اکسل نیز امکان پذیر است.
پیمایش به بالا