نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد ایده آل سیستم امکان مدیریت کاملی بر سیستم حقوق و دستمزد مجموعه را فراهم مینماید.

مشخص نمودن اضافات و کسورات متعدد و مدیریت نحوه اعمال این موارد برای هر پرسنل به همراه آماده سازی فایل مربوط به لیست بیمه باعث سهولت و دقت در روند محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد مجموعه میگردد.

برخی امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد:

 • معرفی پرسنل با کد ۱۰ رقمی و اطلاعات کامل پرسنلی و حقوقی (بیش از ۷۰ مورد اطلاعات پرسنلی، حقوقی واستخدامی)
 • تعریف نوع بیمه و مالیاتی که به پرسنل تعلق میگیرد
 • معرفی انواع وام و اختصاص یک وام برای افراد
 • معرفی پیش فرض عوامل حقوق برای افراد
 • اعلام فرمولها و نحوه محاسبه حقوق به صورت ۱۰۰% پارامتریک
 • ورود اطلاعات کارکرد پرسنل در ماه جاری شامل میزان حضور، مرخصی استحقاقی، استعلاجی، غیبتهای مجاز و… (به روز، ساعت، دقیقه)
 • معرفی پاداشها و جرائم متعلقه به شخص در ماه جاری
 • ورود مساعده های دریافتی افراد در یک ماه خاص
 • معرفی نوع شیفت شخص در اطلاعات پرسنلی
 • معرفی نوبت کاری متغیر در ماه برای افراد در اطلاعات پرسنلی
 • معرفی ایاب و ذهاب و ناهاری متغیر در هنگام ورود کارکرد
 • چاپ فیش حقوقی برای هر فرد و اعلام تک تک موارد محاسبه شده و کسر شه به انضمام مانده وام هر نفر
 • چاپ لیست تأمین اجتماعی
 • چاپ لیست دارائی
 • لیست حقوق جهت ارائه به واحد حسابداری مالی
 • گزارش مانده وام افراد
 • لیست خالی کارکرد
 • امکان فاکس نمودن گزارشهای برنامه از طریق fax modem برای دفتر مرکزی
 • معرفی اپراتورها و رمز ورود و محدود کردن قابلیتهای برنامه برای هر یک از آنها
 • امکان تهیه پشتیبان (back up) بصورت روزانه بر روی دیسک، هارد دیسک، یا هر رسانه دیگر
 • معرفی مراکز هزینه به تعداد نامحدود
 • معرفی وام های متعدد جهت هر فرد
 • محاسبه عیدی و پاداش
 • چاپ سند حقوق مربوط به حقوق ماهانه
 • چاپ کلیه گزارشها به تفکیک نراکز هزینه یا شرکت
 • گزارش حقوق جهت اراده به حسابداری
 • گزارش مانده مرخصی افراد
 • گرد کردن (Round) خالص پرداختی حقوق به عددی که اپراتور تعیین می نماید.
 • معرفی جدول پایه و گروه و صدور حکم کارگزینی پرسنل
 • معرفی ۲ نوع حقوق برای افراد
 • چاپ فیش حقوقی بدون Lable
 • امکان معرفی کلیه دستگاههای کارتزن ایرانی و خارجی . تعریف نحوه دریافت اطلاعات توسط اپراتور
 • دریافت خلاصه کارکرد پرسنل از نرم افزار Time sheet ایده آل سیستم
 • تولید سند حسابداری و انتقال به نرم افلزارهای مالی بطور اتوماتیک به یکی از روشهای زیر

-سند در سطح شرکت      -سند در سطح مرکز هزینه       -سند در سطح پرسنل

 • گزارش نوسان حقوق دریافتی یک شخص در ماههای مختلف سال
 • محاسبه سنوات، محاسبه بازخرید مرخصی و گزارش تسویه حساب کارکنان
 • گزارش خلاصه کارکرد سالانه شامل جمع حقوق پرداختی، حق بیمه پرداخت شده، مالیات پرداخت شده، اضافه کار و …
 • لیست خالی مساعده
 • تهیه لیست بانک جهت پرداخت حقوق به تفکیک بانکها یا مراکز هزینه
 • امکان معرفی ۵ شرکت و تهیه لیست حقوق برای هر یک به تفکیک
 • امکان Scan عکس و امضاء پرسنل
 • امکان معرفی موارد جدید حقوقی برای هر فرد شامل ۷ نوع اضافات و ۳مورد کسورات
 • امکان تهیه ۵۰ نوع نمودار مختلف از نوسان حقوق و مزایا در ماههای مختلف سال در مرد هر فرد یا در مورد شرکت
 • لیست حقوق جهت ارائه به حسابداری صنعتی
 • طراحی گزارشهای جدید توسط کاربر از کلیه فیلدهای ارتباطی برنامه پرسنلی و حقوق دستمزد و اعمال فیلترهای مورد نظر
 • ارسال کلیه گزارشها به جدول Excel
 • ارسال اطلاعات پرسنلی و حقوقی به Excel
 • ارسال کلیه گزارشها به محیط Ms-word
 • تولید فایل HTML از گزارشها جهت رؤیت گزارشها در اینترنت و قرار دادن نتیجه گزارشها در Internet جهت مدیریت
 • ارتباط بصورت اینترت ( اپراتور از شهری دیگر یا کشوری دیگر با مودم به نرم افزار و کار از راه دور با سرعت بسیار بالا)
 • تولید دیسکت بانک جهت پرداخت حقوق توسط برخی از شعب بانکها
 • تولید دیسکت بیمه جهت ارائه به سازمان تأمین اجتماعی
 • افزایش حقوق پرسنل در ابتدای سال بصورت ترکیبی از درصد و عدد ثابت
 • امکان کار دو کاربر همزمان در شبکه حتی در صفحات ورود اطلاعات
 • معرفی شرکتها به تعداد نامحدود و کنترل حقوق پرداختی هر یک بصورت مجزا
 • و…
پیمایش به بالا