نرم افزار ارسال فاکتور به سامانه مودیان

سامانه مودیان مالیاتی

نرم افزار ارتباط با سامانه مودیان برای ارسال فاکتور های فروش کالا و خدمات به سامانه مودیان مالیاتی طراحی گردیده است.

در این نرم افزار فاکتور های ثبت شده در نرم افزار فروش ایده آل به سامانه مالیاتی ارسال گردیده و در صورت تایید و ثبت نهایی به کاربر اعلام میگردد.

همچنین در صورتیکه فاکتور ارسالی در سامانه مالیاتی ثبت نگردد ،خطایی که باعث عدم تایید گردیده به کاربر اعلام میگردد،تا کاربر پس از اصلاح ،مجددا اقدام به ارسال نماید.

و در صورتی که مشتری از نرم افزار فروش ایده آل استفاده نمی کند و دارای تعداد فاکتور های محدودی میباشد،میتواند اطلاعات موردنیاز را در یک فایل اکسل نمونه وارد نموده و از طریق نرم افزار سامانه مودیان ایده آل سیستم ارسال نماید.

پیمایش به بالا